Status prawny preparatów i bloczków parafinowych

W celu zdiagnozowania wielu chorób konieczne jest pobranie wycinków chorej tkanki lub zmiany (np. guza) i poddanie ich badaniom histopatologicznym. Uzyskane wyniki czasami są niekompletne, co oznacza, że istnieje konieczność pozyskania materiałów i oddania ich do dalszych badań. Sprawa nie zawsze jest prosta.
Problemem jest określenie statusu prawnego tzw. bloczka parafinowego, ponieważ jest on całkowicie pominięty w przepisach prawnych. Prawo nie określa statusu żadnego dokumentu medycznego nie będącego tradycyjnym dokumentem papierowym. Bloczek parafinowy jest zabezpieczonym fragmentem ludzkich tkanek. Nie ma on formy kartki papieru, więc w myśl przepisów nie jest dokumentem medycznym. Dlatego pracownie histopatologiczne na własne potrzeby określiły zasady wypożyczania i przechowywania materiałów.
Warto, aby każdy pacjent wiedział, gdzie przechowywane są jego preparaty i bloczki oraz jakimi zasadami kieruje się dana jednostka. Materiał, mimo iż jest „częścią” pacjenta, przechowywany jest w pracowni wykonującej badania i jest jej własnością. Brak jest jednoznacznych przepisów uprawniających pacjenta do wypożyczania bloczków, jednak pracownie najczęściej tego nie utrudniają. Jednostka przechowująca materiały może żądać opłaty za ich przygotowanie, a po wykonaniu badań domagać się zwrotu.

Czytaj więcej