Charakterystyka badań dla kierowców

Badania kierowców kojarzone są zazwyczaj z tymi, które muszą wykonać kandydaci chcący zapisać się na egzamin na prawo jazdy, z konieczności ich wykonania muszą jednak zdawać sobie również sprawę osoby, którym zależy na przedłużeniu czasu obowiązywania tego dokumentu.

Badania takie (różniące się nieco od badań kandydatów na wyższe kategorie prawa jazdy oraz od tych, którym poddają się kandydaci na kierowców zawodowych) składają się z kilku etapów, z których pierwszym są zawsze badania podmiotowe określane zazwyczaj mianem wywiadu lekarskiego. W czasie badania kandydat i lekarz rozmawiają o przebytych chorobach, w przypadku wystąpienia cukrzycy lub epilepsji badający ma przy tym obowiązek skierować kandydata na dodatkowe konsultacje.
Kolejnym etapem są badania ogólnego stanu zdrowia kandydata podczas których dokonywana jest ocena stanu układu krążenia, oddechowego i nerwowego oraz sprawności narządów ruchu. Duże znaczenie ma także kontrola narządu wzroku, a w dalszej kolejności również narządu słuchu i równowagi. Lekarz może zresztą uznać za konieczne także wykonanie innych badań, które nie należą do standardowej procedury w tym zakresie. Warto pamiętać, że pacjent noszący okulary lub soczewki powinien stawić się w nich na czas badania.
—–

Czytaj więcej