Kiedy stosujemy biopsję?

Biopsja jest jednym z najpopularniejszych, a jednocześnie najbardziej skutecznych badań diagnostycznych. Do jej przeprowadzenia wykorzystywana jest bardzo cienka lub odpowiednio gruba igła, za pomocą której można pobrać materiał poddawany następnie badaniom z wykorzystaniem mikroskopu. Nie zaleca się jej bez potrzeby, gdy jednak lekarz diagnozuje zmiany o niejednoznacznym charakterze, w tym zarówno zmiany skórne i z miany w błonie śluzowej, jak i guzki w narządach, właśnie biopsja jest jedną z najbardziej skutecznych metod pozwalających na wyjaśnienie, jakie są przyczyny pojawiających się problemów i z jakim stopniem zagrożenia dla życia i zdrowia pacjenta mamy do czynienia.

Sama biopsja nie ma, oczywiście, właściwości leczniczych, umożliwia jednak przyspieszenie leczenia, dobranie jego najbardziej skutecznych metod, a więc, przynajmniej pośrednio, jest jednym z tych badań, które mogą uratować życie pacjentowi. Sam sposób wykonania badania jest uzależniony od tego, jaki narząd i jaka zmiana są poddawane analizie. Zazwyczaj pacjent jest poddawany znieczuleniu miejscowemu, choć nie zawsze istnieje taka konieczność. Nie jest to badanie, które ma wpływ na jego dalsze funkcjonowanie i zazwyczaj nie wymaga hospitalizacji.

Czytaj więcej