Kiedy stosujemy biopsję?

Biopsja jest jednym z najpopularniejszych, a jednocześnie najbardziej skutecznych badań diagnostycznych. Do jej przeprowadzenia wykorzystywana jest bardzo cienka lub odpowiednio gruba igła, za pomocą której można pobrać materiał poddawany następnie badaniom z wykorzystaniem mikroskopu. Nie zaleca się jej bez potrzeby, gdy jednak lekarz diagnozuje zmiany o niejednoznacznym charakterze, w tym zarówno zmiany skórne i z miany w błonie śluzowej, jak i guzki w narządach, właśnie biopsja jest jedną z najbardziej skutecznych metod pozwalających na wyjaśnienie, jakie są przyczyny pojawiających się problemów i z jakim stopniem zagrożenia dla życia i zdrowia pacjenta mamy do czynienia.

Sama biopsja nie ma, oczywiście, właściwości leczniczych, umożliwia jednak przyspieszenie leczenia, dobranie jego najbardziej skutecznych metod, a więc, przynajmniej pośrednio, jest jednym z tych badań, które mogą uratować życie pacjentowi. Sam sposób wykonania badania jest uzależniony od tego, jaki narząd i jaka zmiana są poddawane analizie. Zazwyczaj pacjent jest poddawany znieczuleniu miejscowemu, choć nie zawsze istnieje taka konieczność. Nie jest to badanie, które ma wpływ na jego dalsze funkcjonowanie i zazwyczaj nie wymaga hospitalizacji.

Czytaj więcej

Charakterystyka badań dla kierowców

Badania kierowców kojarzone są zazwyczaj z tymi, które muszą wykonać kandydaci chcący zapisać się na egzamin na prawo jazdy, z konieczności ich wykonania muszą jednak zdawać sobie również sprawę osoby, którym zależy na przedłużeniu czasu obowiązywania tego dokumentu.

Badania takie (różniące się nieco od badań kandydatów na wyższe kategorie prawa jazdy oraz od tych, którym poddają się kandydaci na kierowców zawodowych) składają się z kilku etapów, z których pierwszym są zawsze badania podmiotowe określane zazwyczaj mianem wywiadu lekarskiego. W czasie badania kandydat i lekarz rozmawiają o przebytych chorobach, w przypadku wystąpienia cukrzycy lub epilepsji badający ma przy tym obowiązek skierować kandydata na dodatkowe konsultacje.
Kolejnym etapem są badania ogólnego stanu zdrowia kandydata podczas których dokonywana jest ocena stanu układu krążenia, oddechowego i nerwowego oraz sprawności narządów ruchu. Duże znaczenie ma także kontrola narządu wzroku, a w dalszej kolejności również narządu słuchu i równowagi. Lekarz może zresztą uznać za konieczne także wykonanie innych badań, które nie należą do standardowej procedury w tym zakresie. Warto pamiętać, że pacjent noszący okulary lub soczewki powinien stawić się w nich na czas badania.
—–

Czytaj więcej