Choroby oczodołu

Mówiąc o chorobach oczodołu warto mieć na uwadze to, że nie posiadają one jednego tylko źródła. Szukając ich przyczyn zazwyczaj wskazuje się na zaburzenia krążenia ogólnego oraz krążenia miejscowego w obrębie samego oczodołu, przyczynami tego typu schorzeń mogą być jednak również ostre lub przewlekłe stany zapalne, zaburzenia wewnątrzwydzielnicze, a nawet procesy nowotworowe.

Mianem najbardziej znanej choroby oczodołu określa się wytrzeszcz oczu. Choroba objawia się nadmiernym wysunięciem gałki ocznej ku przodowi, wytrzeszcz może mieć przy tym charakter zarówno jednostronny, jak i obustronny. Innym schorzeniem, z którego istnienia dobrze jest zdawać sobie sprawę, jest zapalenie tkanek oczodołu związane z ropnymi stanami zapalnymi zatok przynosowych. W takim przypadku wytrzeszczowi zapalnemu gałki ocznej może towarzyszyć znaczące ograniczenie jej ruchomości, a także silny obrzęk oraz zaczerwienienie powiek. Na szczęście, w zdecydowanej większości przypadków po ustaniu stanu zapalnego zatok znikają również objawy typowe dla zapalenia tkanek oczodołu.

Czytaj więcej

Status prawny preparatów i bloczków parafinowych

W celu zdiagnozowania wielu chorób konieczne jest pobranie wycinków chorej tkanki lub zmiany (np. guza) i poddanie ich badaniom histopatologicznym. Uzyskane wyniki czasami są niekompletne, co oznacza, że istnieje konieczność pozyskania materiałów i oddania ich do dalszych badań. Sprawa nie zawsze jest prosta.
Problemem jest określenie statusu prawnego tzw. bloczka parafinowego, ponieważ jest on całkowicie pominięty w przepisach prawnych. Prawo nie określa statusu żadnego dokumentu medycznego nie będącego tradycyjnym dokumentem papierowym. Bloczek parafinowy jest zabezpieczonym fragmentem ludzkich tkanek. Nie ma on formy kartki papieru, więc w myśl przepisów nie jest dokumentem medycznym. Dlatego pracownie histopatologiczne na własne potrzeby określiły zasady wypożyczania i przechowywania materiałów.
Warto, aby każdy pacjent wiedział, gdzie przechowywane są jego preparaty i bloczki oraz jakimi zasadami kieruje się dana jednostka. Materiał, mimo iż jest „częścią” pacjenta, przechowywany jest w pracowni wykonującej badania i jest jej własnością. Brak jest jednoznacznych przepisów uprawniających pacjenta do wypożyczania bloczków, jednak pracownie najczęściej tego nie utrudniają. Jednostka przechowująca materiały może żądać opłaty za ich przygotowanie, a po wykonaniu badań domagać się zwrotu.

Czytaj więcej