Charakterystyka badań dla kierowców

Badania kierowców kojarzone są zazwyczaj z tymi, które muszą wykonać kandydaci chcący zapisać się na egzamin na prawo jazdy, z konieczności ich wykonania muszą jednak zdawać sobie również sprawę osoby, którym zależy na przedłużeniu czasu obowiązywania tego dokumentu.

Badania takie (różniące się nieco od badań kandydatów na wyższe kategorie prawa jazdy oraz od tych, którym poddają się kandydaci na kierowców zawodowych) składają się z kilku etapów, z których pierwszym są zawsze badania podmiotowe określane zazwyczaj mianem wywiadu lekarskiego. W czasie badania kandydat i lekarz rozmawiają o przebytych chorobach, w przypadku wystąpienia cukrzycy lub epilepsji badający ma przy tym obowiązek skierować kandydata na dodatkowe konsultacje.
Kolejnym etapem są badania ogólnego stanu zdrowia kandydata podczas których dokonywana jest ocena stanu układu krążenia, oddechowego i nerwowego oraz sprawności narządów ruchu. Duże znaczenie ma także kontrola narządu wzroku, a w dalszej kolejności również narządu słuchu i równowagi. Lekarz może zresztą uznać za konieczne także wykonanie innych badań, które nie należą do standardowej procedury w tym zakresie. Warto pamiętać, że pacjent noszący okulary lub soczewki powinien stawić się w nich na czas badania.
—–

Czytaj więcej

Status prawny preparatów i bloczków parafinowych

W celu zdiagnozowania wielu chorób konieczne jest pobranie wycinków chorej tkanki lub zmiany (np. guza) i poddanie ich badaniom histopatologicznym. Uzyskane wyniki czasami są niekompletne, co oznacza, że istnieje konieczność pozyskania materiałów i oddania ich do dalszych badań. Sprawa nie zawsze jest prosta.
Problemem jest określenie statusu prawnego tzw. bloczka parafinowego, ponieważ jest on całkowicie pominięty w przepisach prawnych. Prawo nie określa statusu żadnego dokumentu medycznego nie będącego tradycyjnym dokumentem papierowym. Bloczek parafinowy jest zabezpieczonym fragmentem ludzkich tkanek. Nie ma on formy kartki papieru, więc w myśl przepisów nie jest dokumentem medycznym. Dlatego pracownie histopatologiczne na własne potrzeby określiły zasady wypożyczania i przechowywania materiałów.
Warto, aby każdy pacjent wiedział, gdzie przechowywane są jego preparaty i bloczki oraz jakimi zasadami kieruje się dana jednostka. Materiał, mimo iż jest „częścią” pacjenta, przechowywany jest w pracowni wykonującej badania i jest jej własnością. Brak jest jednoznacznych przepisów uprawniających pacjenta do wypożyczania bloczków, jednak pracownie najczęściej tego nie utrudniają. Jednostka przechowująca materiały może żądać opłaty za ich przygotowanie, a po wykonaniu badań domagać się zwrotu.

Czytaj więcej