Rehabilitacja pozawałowa

Rehabilitacja pozawałowa charakteryzuje się tym, że jej przebieg nie zawsze jest taki sam, czynnikiem decydującym jest przy tym zarówno stopień, jak i rozległość samego zawału. Podczas jej definiowania analizowany jest również ogólny stan zdrowia pacjenta, a także ewentualne choroby, z którymi się on zmaga. Coraz częściej mamy przy tym do czynienia z przypadkami, w których rehabilitacja po zawale mięśnia sercowego odbywa się już od pierwszej chwili po jego wystąpieniu.

Rehabilitacja ruchowa zazwyczaj jest inaugurowana już w drugiej lub trzeciej dobie po zawale i to nawet pomimo tego, że pacjentowi nie wolno jest jeszcze opuszczać łóżka. Działania takie tylko pozornie mogą być przy tym postrzegane jako zbyt pośpieszne, ich celem jest bowiem przeciwdziałanie zastojowi żylnemu krwi. Program dalszej rehabilitacji kardiologicznej tworzony jest w sposób umożliwiający pacjentowi dochodzenie do coraz lepszej wydolności organizmu, duże znaczenie ma przy tym również praca nad poprawą jego nastroju.