Rehabilitacja poudarowa

Udar mózgu nie musi być wyrokiem, nie jest przy tym powiedziane, że zmiany, które mają miejsce po jego wystąpieniu będą miały charakter trwały. Powrót do funkcjonowania przypominającego te sprzed udaru jest jednak możliwy niemal wyłącznie wówczas, gdy pacjent jest we właściwy sposób rehabilitowany.
Po udarze możliwe jest uszkodzenie praktycznie wszystkich funkcji, którymi zarządza ludzki mózg.

Rehabilitacja jest więc jedynym sposobem na redukcję następstw tego rodzaju uszkodzeń. Już choćby dlatego coraz częściej zwraca się uwagę na to, że, jeśli tylko pozwala na to stan pacjenta, rehabilitacja powinna rozpoczynać się podczas pierwszej doby po udarze. Tu szczególny nacisk kładzie się na rehabilitację ruchową, to właśnie zapewnianie pacjentom możliwości aktywności fizycznej jest bowiem uważane za jeden z czynników mających największy wpływ na spadek ich śmiertelności w pierwszym okresie po wystąpieniu udaru. Pierwszy etap usprawniania następuje zatem jeszcze w szpitalu, dalsze zalecenia mają zaś charakter indywidualny i są wykonywane przez pacjenta już po jego powrocie do domu.

Czytaj więcej