Rehabilitacja

WYNIKI BADANIA USG: stawów kolanowych

Opis badania usg stawu kolanowego

Opis z badania ultrasonograficznego najlepiej wykona doświadczony ortopeda

W zachyłkach nadrzepkowych obu stawów prawidłowa ilość płynu.

Ścięgno mięśnia czworogłowego i więzadło rzepki prawidłowe.

Niewielkie osteofity przy górnych biegunach rzepki, większe po stronie lewej.

Więzadła poboczne i krzyżowe bez cech uszkodzeń obustronnie.

Końcowy odcinek pasma biodrowo-piszczelowego prawidłowy po obu stronach.

Okolica gęsiej stopy i ścięgna ją tworzące w odcinku dystalnym prawidłowe po obu stronach.

Łąkotki boczne obu stawów normoechogeniczne, bez cech uszkodzeń.

Łąkotka przyśrodkowa stawu lewego zwyrodniała z niewielkim rozwłóknieniem w części tylnej, po stronie prawej większe zmiany zwyrodnieniowe łąkotki z rozwarstwieniem w 1/3 środkowej i tylnej.

Struktury dołu podkolanowego prawidłowe, żyła podkolanowa drożna.

Chrząstka stawowa kłykci kości udowych dostępna badaniu z cechami chondromalacji II/III stopnia na powierzchniach obciążanych kłykci przyśrodkowych – obraz uległ poprawie w porównaniu z badaniem poprzednim – nie stwierdza się miejsc całkowicie pozbawionych chrząstki, cechy chodromalacji I/II stopnia na środkowej części bruzdy międzykłykciowej po stronie prawej i II/III stopnia wzdłuż przyśrodkowego brzegu MFC po stronie lewej w zakresie SRU.

Dodaj komentarz