Choroby gałki ocznej

Gałka oczna jest elementem narządu wzroku o kształcie zbliżonym do kuli, której promień zazwyczaj nie przekracza 12 milimetrów. Mówienie o jej chorobach jest dość trudnym zadaniem, skomplikowana budowa tego elementu i mnogość schorzeń związanych z jego poszczególnymi częściami nakazuje bowiem stosowanie dodatkowych podziałów.

Choroby gałki ocznej dzieli się zatem na: schorzenia twardówki, rogówki i jagodówki, choroby ciałka szklistego, choroby soczewki oraz choroby siatkówki. Intensywność i poziom skomplikowania poszczególnych schorzeń jest zróżnicowana wśród najczęściej spotykanych wymienia się zaś: zapalenie twardówki, czerniaka naczyniówki, męty ciała szklistego, odwarstwienie siatkówki (szczególnie niebezpieczne u osób, u których jest połączone z krótkowzrocznością) oraz zaćmę dzieloną dodatkowo na wrodzoną, wtórną, pourazową, będącą konsekwencją cukrzycy oraz starczą. To właśnie zaćma wiążąca się z systematycznym mętnieniem soczewki jest uważana za najbardziej powszechną z chorób gałki ocznej.

Czytaj więcej