Choroby spojówek

Spojówka jest narządem dotykowym oka charakteryzującym się wyjątkową wrażliwością na wszelkiego typu podrażnienia. To właśnie dlatego mówiąc o chorobach spojówek najczęściej zwraca się uwagę na jej stany zapalne. Te ostatnie zwykle wiąże się z działaniami drobnoustrojów chorobotwórczych takich, jak choćby paciorkowce, pneumokoki i gronkowce. Warto mieć jednak na uwadze to, że do stanów zapalnych spojówek dochodzi również na skutek oddziaływania czynników zewnętrznych, w tym między innymi: pyłu, kurzu, dymu papierosowego, złych warunków oświetleniowych, a nawet kosmetyków.

Klasyczne zapalenie spojówek może mieć przebieg ostry lub przewlekły, nie jest przy tym wcale jedyną chorobą spojówek, z którą mamy do czynienia. W tym kontekście na szczególną uwagę zasługuje uczuleniowe zapalenie spojówek, mówi się o nim bowiem jako o chorobie, która jeszcze niedawno była stosunkowo mało znana, dziś zaś jest już dość często spotykanym problemem. Przyczyną tego schorzenia są najczęściej pyły roślinne oraz cząstki pochodzenia zwierzęcego.

Czytaj więcej

Kiedy stosujemy biopsję?

Biopsja jest jednym z najpopularniejszych, a jednocześnie najbardziej skutecznych badań diagnostycznych. Do jej przeprowadzenia wykorzystywana jest bardzo cienka lub odpowiednio gruba igła, za pomocą której można pobrać materiał poddawany następnie badaniom z wykorzystaniem mikroskopu. Nie zaleca się jej bez potrzeby, gdy jednak lekarz diagnozuje zmiany o niejednoznacznym charakterze, w tym zarówno zmiany skórne i z miany w błonie śluzowej, jak i guzki w narządach, właśnie biopsja jest jedną z najbardziej skutecznych metod pozwalających na wyjaśnienie, jakie są przyczyny pojawiających się problemów i z jakim stopniem zagrożenia dla życia i zdrowia pacjenta mamy do czynienia.

Sama biopsja nie ma, oczywiście, właściwości leczniczych, umożliwia jednak przyspieszenie leczenia, dobranie jego najbardziej skutecznych metod, a więc, przynajmniej pośrednio, jest jednym z tych badań, które mogą uratować życie pacjentowi. Sam sposób wykonania badania jest uzależniony od tego, jaki narząd i jaka zmiana są poddawane analizie. Zazwyczaj pacjent jest poddawany znieczuleniu miejscowemu, choć nie zawsze istnieje taka konieczność. Nie jest to badanie, które ma wpływ na jego dalsze funkcjonowanie i zazwyczaj nie wymaga hospitalizacji.

Czytaj więcej

Przegląd zalet skleroterapii

Skleroterapia znana też jako nieinwazyjne leczenie żylaków zyskuje sobie coraz większą popularność przede wszystkim dlatego, że nie prowadzi do usunięcia żylaka, ale do zjawiska polegającego na jego zapadnięciu. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki możliwościom aż trzech grup leków, które są wstrzykiwane do światła żylaków i komponowane w sposób, który może przynieść najlepsze efekty po uwzględnieniu indywidualnych cech pacjenta. Jedną z największych zalet terapii jest przy tym możliwość jej relatywnie częstego stosowania, z powodzeniem może być ona bowiem wykorzystywana zawsze pod warunkiem, że zmiany nie dotknęły jeszcze głównych powierzchniowych pni żylnych w dolnych kończynach. W przeciwieństwie do operacji chirurgicznej skleroterapia jest przy tym metodą, która w mniejszym stopniu obciąża organizm. Jest przy tym niemal bezbolesna, a stosowanie znieczulenia w zdecydowanej większości przypadków nie znajduje uzasadnienia. Co wcale nie mniej istotne, skleroterapia nie wyłącza pacjenta z normalnego, aktywnego życia. Po przeprowadzeniu zabiegu może on natychmiast udać się do domu, choć lekarz może zdecydować również o przepisaniu mu leków poprawiających kondycję naczyń krwionośnych tak, aby dodatkowo zminimalizować wpływ zabiegu na jego organizm.

Czytaj więcej

Pokrzywka

Pokrzywka występuje w różnych odmianach, a ich wspólną cechą jest powstawanie tzw. bąbli pokrzywkowych. Przyczyną mogą być mechanizmy immunologiczne (pokrzywka alergiczna), ale znana jest także pokrzywka niealergiczna spowodowana np. emocjami psychicznymi. Objawia się wystąpieniem na skórze bąbelków pokrzywkowych o barwie różowej lub bladej – płaskich lub wyniosłych. Bezpośrednią przyczyną powstawania bąbli pokrzywkowych jest wydzielanie histaminy w organizmie i jej wpływ na naczynia. Bąble powstają szybko i ustępują zwykle po kilku godzinach, mogą być pojedyncze lub liczne i towarzyszy im świąd.
Pokrzywka ostra – powstaje po lekach i błędach dietetycznych, zwykle jest krótkotrwała. Mogą jej towarzyszyć objawy ogólne, głównie ze strony przewodu pokarmowego lub spadek ciśnienia.
Pokrzywka przewlekła – zwykle ma przebieg długotrwały, a zaostrzenia występują pod wpływem emocji psychicznych.
Pokrzywka z zimna – występuje pod wpływem niskiej temperatury.
Odmianą pokrzywki jest obrzęk twarzy tzw. obrzęk Quinekego, czasem groźny dla życia bowiem towarzyszy mu obrzęk krtani.

Leczenie zależy od rodzaju, ale zwykle stosuje się leki przeciwhistaminowe, uspokajające lub psychoterapię. Kortykosteroidy podaje się w pokrzywce ostrej.

Czytaj więcej

Choroby oczodołu

Mówiąc o chorobach oczodołu warto mieć na uwadze to, że nie posiadają one jednego tylko źródła. Szukając ich przyczyn zazwyczaj wskazuje się na zaburzenia krążenia ogólnego oraz krążenia miejscowego w obrębie samego oczodołu, przyczynami tego typu schorzeń mogą być jednak również ostre lub przewlekłe stany zapalne, zaburzenia wewnątrzwydzielnicze, a nawet procesy nowotworowe.

Mianem najbardziej znanej choroby oczodołu określa się wytrzeszcz oczu. Choroba objawia się nadmiernym wysunięciem gałki ocznej ku przodowi, wytrzeszcz może mieć przy tym charakter zarówno jednostronny, jak i obustronny. Innym schorzeniem, z którego istnienia dobrze jest zdawać sobie sprawę, jest zapalenie tkanek oczodołu związane z ropnymi stanami zapalnymi zatok przynosowych. W takim przypadku wytrzeszczowi zapalnemu gałki ocznej może towarzyszyć znaczące ograniczenie jej ruchomości, a także silny obrzęk oraz zaczerwienienie powiek. Na szczęście, w zdecydowanej większości przypadków po ustaniu stanu zapalnego zatok znikają również objawy typowe dla zapalenia tkanek oczodołu.

Czytaj więcej

Charakterystyka badań dla kierowców

Badania kierowców kojarzone są zazwyczaj z tymi, które muszą wykonać kandydaci chcący zapisać się na egzamin na prawo jazdy, z konieczności ich wykonania muszą jednak zdawać sobie również sprawę osoby, którym zależy na przedłużeniu czasu obowiązywania tego dokumentu.

Badania takie (różniące się nieco od badań kandydatów na wyższe kategorie prawa jazdy oraz od tych, którym poddają się kandydaci na kierowców zawodowych) składają się z kilku etapów, z których pierwszym są zawsze badania podmiotowe określane zazwyczaj mianem wywiadu lekarskiego. W czasie badania kandydat i lekarz rozmawiają o przebytych chorobach, w przypadku wystąpienia cukrzycy lub epilepsji badający ma przy tym obowiązek skierować kandydata na dodatkowe konsultacje.
Kolejnym etapem są badania ogólnego stanu zdrowia kandydata podczas których dokonywana jest ocena stanu układu krążenia, oddechowego i nerwowego oraz sprawności narządów ruchu. Duże znaczenie ma także kontrola narządu wzroku, a w dalszej kolejności również narządu słuchu i równowagi. Lekarz może zresztą uznać za konieczne także wykonanie innych badań, które nie należą do standardowej procedury w tym zakresie. Warto pamiętać, że pacjent noszący okulary lub soczewki powinien stawić się w nich na czas badania.
—–

Czytaj więcej

Status prawny preparatów i bloczków parafinowych

W celu zdiagnozowania wielu chorób konieczne jest pobranie wycinków chorej tkanki lub zmiany (np. guza) i poddanie ich badaniom histopatologicznym. Uzyskane wyniki czasami są niekompletne, co oznacza, że istnieje konieczność pozyskania materiałów i oddania ich do dalszych badań. Sprawa nie zawsze jest prosta.
Problemem jest określenie statusu prawnego tzw. bloczka parafinowego, ponieważ jest on całkowicie pominięty w przepisach prawnych. Prawo nie określa statusu żadnego dokumentu medycznego nie będącego tradycyjnym dokumentem papierowym. Bloczek parafinowy jest zabezpieczonym fragmentem ludzkich tkanek. Nie ma on formy kartki papieru, więc w myśl przepisów nie jest dokumentem medycznym. Dlatego pracownie histopatologiczne na własne potrzeby określiły zasady wypożyczania i przechowywania materiałów.
Warto, aby każdy pacjent wiedział, gdzie przechowywane są jego preparaty i bloczki oraz jakimi zasadami kieruje się dana jednostka. Materiał, mimo iż jest „częścią” pacjenta, przechowywany jest w pracowni wykonującej badania i jest jej własnością. Brak jest jednoznacznych przepisów uprawniających pacjenta do wypożyczania bloczków, jednak pracownie najczęściej tego nie utrudniają. Jednostka przechowująca materiały może żądać opłaty za ich przygotowanie, a po wykonaniu badań domagać się zwrotu.

Czytaj więcej

Rehabilitacja poudarowa

Udar mózgu nie musi być wyrokiem, nie jest przy tym powiedziane, że zmiany, które mają miejsce po jego wystąpieniu będą miały charakter trwały. Powrót do funkcjonowania przypominającego te sprzed udaru jest jednak możliwy niemal wyłącznie wówczas, gdy pacjent jest we właściwy sposób rehabilitowany.
Po udarze możliwe jest uszkodzenie praktycznie wszystkich funkcji, którymi zarządza ludzki mózg.

Rehabilitacja jest więc jedynym sposobem na redukcję następstw tego rodzaju uszkodzeń. Już choćby dlatego coraz częściej zwraca się uwagę na to, że, jeśli tylko pozwala na to stan pacjenta, rehabilitacja powinna rozpoczynać się podczas pierwszej doby po udarze. Tu szczególny nacisk kładzie się na rehabilitację ruchową, to właśnie zapewnianie pacjentom możliwości aktywności fizycznej jest bowiem uważane za jeden z czynników mających największy wpływ na spadek ich śmiertelności w pierwszym okresie po wystąpieniu udaru. Pierwszy etap usprawniania następuje zatem jeszcze w szpitalu, dalsze zalecenia mają zaś charakter indywidualny i są wykonywane przez pacjenta już po jego powrocie do domu.

Czytaj więcej

Rehabilitacja pozawałowa

Rehabilitacja pozawałowa charakteryzuje się tym, że jej przebieg nie zawsze jest taki sam, czynnikiem decydującym jest przy tym zarówno stopień, jak i rozległość samego zawału. Podczas jej definiowania analizowany jest również ogólny stan zdrowia pacjenta, a także ewentualne choroby, z którymi się on zmaga. Coraz częściej mamy przy tym do czynienia z przypadkami, w których rehabilitacja po zawale mięśnia sercowego odbywa się już od pierwszej chwili po jego wystąpieniu.

Rehabilitacja ruchowa zazwyczaj jest inaugurowana już w drugiej lub trzeciej dobie po zawale i to nawet pomimo tego, że pacjentowi nie wolno jest jeszcze opuszczać łóżka. Działania takie tylko pozornie mogą być przy tym postrzegane jako zbyt pośpieszne, ich celem jest bowiem przeciwdziałanie zastojowi żylnemu krwi. Program dalszej rehabilitacji kardiologicznej tworzony jest w sposób umożliwiający pacjentowi dochodzenie do coraz lepszej wydolności organizmu, duże znaczenie ma przy tym również praca nad poprawą jego nastroju.

Czytaj więcej

Leczenie kanałowe

Jeszcze nie tak dawno, nieodwracalne zapalenie miazgi było podstawą do usunięcia zęba, stomatologia nie znała bowiem skutecznego sposobu na udzielenie mu pomocy. Dziś wiele się zmieniło, coraz powszechniej stosowane jest bowiem leczenie kanałowe znane jako endodontyczne.

Jego najbardziej podstawowa definicja mówi o tym, że leczenia takie polega na oczyszczeniu kanałów korzeni zębowych i samej komory zęba z chorej miazgi. Jego kolejne etapy to bardzo staranna eliminacja chorej tkanki, opracowanie i dezynfekcja, wypełnienie w kanałach wolnych przestrzeni z wykorzystaniem materiału biozgodnego, a następnie odtworzenie zęba. Przebieg leczenia kanałowego bywa bardzo zróżnicowany, a ewentualne komplikacje najczęściej są rezultatem przyczyn anatomicznych. Nie każdy ząb ma jednakową liczbę kanałów, kanały te różnią się przy tym zarówno długością, jak i ułożeniem. Samo leczenie najczęściej wykonywane jest w znieczuleniu miejscowym, co pozwala na obniżenie dolegliwości bólowych odczuwanych przez pacjenta.

Czytaj więcej